Activiteiten

za jan 27 @09:00 - 12:00PM
Snoeilessen grootfruit
do mrt 08
Start inschrijvingen
do mrt 08 @19:00 -
Infosessie 1e en 2e graad
za mrt 10 @09:00 - 12:00PM
Snoeilessen sierstruiken
za mrt 17 @09:00 - 12:00PM
Cursus enten

ALGEMEEN

Je hoeft zeker niet uit een land- en tuinbouwmidden te komen opdat de Tuinbouwschool je ding zou zijn. De studievakken die in het 1ste leerjaar van de A-stroom aan bod komen, zijn grotendeels dezelfde als in alle andere middenscholen. Ons studieaanbod is breed genoeg om leerlingen met uiteenlopende interesses te boeien. Bij ons wacht je een aantrekkelijk traject met later een keuzemogelijkheid binnen TSO of BSO uit de Life & Science studierichtingen biotechnische wetenschappen, chemie, natuur en groen, plant of dier.

Elk groot avontuur begint met een eerste stap…

• Je hebt interesse voor de levende natuur en/ of wetenschap, wiskunde en techniek

• Je houdt van afwisseling en beweging

• Je bent praktisch aangelegd

dan ben je op Tuinbouwschool Melle aan het juiste adres.

De opleiding in het 1e leerjaar van de 1e graad A-stroom laat leerlingen de keuze tussen 3 lesuren STEM en 3 lesuren Agrarische technieken. In het 2de leerjaar van de 1e graad A-stroom kunnen de leerlingen naast het verplichte pakket Agrarische technieken kiezen voor ofwel 2 lesuren STEM ofwel 2 lesuren Projectwerk.

Tuinbouwschool Melle: méér dan enkel tuinbouw en groen

We zetten in de eerste graad in op STEM.

STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. Dit pakket wordt in het vrije keuzegedeelte in het 1e leerjaar van de A-stroom wekelijks gedurende 3 lesuren aangeboden. Het legt een stevige brede basis voor de meer wetenschappelijk opgevatte TSO-richtingen waarvoor in de 2e en 3e graad gekozen kan worden. Dit doen we aan de hand van wiskundig, technologisch, wetenschappelijk en vanuit de informatica onderbouwde projecten. Leerlingen worden opgeleid in probleemoplossend denken en het ontwikkelen van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden. Logischerwijs wordt het STEM-pakket doorgetrokken in het tweede leerjaar van de 1e graad A-stroom. In het vrije keuzegedeelte van het 2de leerjaar Agro- en biotechnieken wordt er wekelijks 2 lesuren STEM aangeboden. Men is dan goed voorbereid op de studierichtingen Biotechnische wetenschappen (2e en 3e graad) en Chemie (3e graad).

Melle, nog steeds dé Tuinbouwschool voor wie groene vingers heeft en van dieren en de natuur houdt.

Wie zich niet zo door het exact wetenschappelijke aangetrokken voelt, kan in het 1ste leerjaar A-stroom in plaats van het pakket STEM kiezen voor de optie ‘Agrarische technieken’. Daarin krijg je wekelijks 3 lesuren over planten, dieren en milieu. Hierin komen zowel theorie als praktische vaardigheden aan bod.

Voor alle leerlingen is er in dat eerstWie zich niet zo door het exact wetenschappelijke aangetrokken voelt, kan in het 1ste leerjaar A-stroom in plaats van het pakket STEM kiezen voor de optie ‘Agrarische technieken’. Daarin krijg je wekelijks 3 lesuren over planten, dieren en milieu. Hierin komen zowel theorie als praktische vaardigheden aan bod. Voor alle leerlingen is er in dat eerste leerjaar tevens een wekelijks uurtje Leren leren voorzien. Deze intense vorm van studiebegeleiding moet onze nieuwkomertjes in staat stellen om zonder al te grote aanpassingsproblemen de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs te maken. In het 2de leerjaar Agro- en biotechnieken wordt er in het vak agrarische technieken 4 uur plant-milieu en 2 uur dier–milieu gegeven. In het beroepsvoorbereidend leerjaar Land- en tuinbouw wordt er 10 uur plant-milieu en 6 uur dier–milieu gegeven. Tevens is er in dat tweede leerjaar wekelijks 2 uur projectwerk voorzien. Daarin zullen vooral vakoverschrijdende items aan bod komen, zoals bv. gezondheid, verkeer, cultuur, … e leerjaar tevens een wekelijks uurtje Leren leren voorzien. Deze intense vorm van studiebegeleiding moet onze nieuwkomertjes in staat stellen om zonder al te grote aanpassingsproblemen de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs te maken.

In het 2de leerjaar Agro- en biotechnieken wordt er in het vak agrarische technieken 4 uur plant-milieu en 2 uur dier–milieu gegeven. In het beroepsvoorbereidend leerjaar Land- en tuinbouw wordt er 10 uur plant-milieu en 6 uur dier–milieu gegeven. Tevens is er in dat tweede leerjaar wekelijks 2 uur projectwerk voorzien. Daarin zullen vooral vakoverschrijdende items aan bod komen, zoals bv. gezondheid, verkeer, cultuur, …

A-STROOM

Kunnen instappen in het 1e leerjaar A:

  • leerlingen die in het bezit zijn van een getuigschrift van het basisonderwijs
  • leerlingen die niet in het bezit zijn van dat getuigschrift kunnen slechts toegelaten worden onder bepaalde voorwaarden.

Wie instapt in de A-stroom wordt voorbereid op een vervolgopleiding in het studiegebied Land- en tuinbouw. Daarbij worden theoretische inzichten verrijkt met praktische oefeningen. Theorie, observatie en uitvoering, wisselen mekaar af.

Aansluitend studieverloop

Wie de eerste graad (A-stroom) succesvol beëindigt, kan instappen in:

het 1e leerjaar van de 2e graad TSO Plant-, dier- en milieutechnieken (3 PDMT)
of
het 1e leerjaar van de 2e graad TSO Biotechnische wetenschappen (3 BIO).

Wie in de 1e graad A-stroom een vooropleiding met succes STEM-vakken gevolgd heeft, vindt in de 2e graad een logische aansluiting in de richting Biotechnische wetenschappen (in de 3e graad loopt dit door in Biotechnische wetenschappen of eventueel Chemie).

 

Lessentabel